Ny vision och gammal vision

Eftersom vi inte längre håller till i Ösbystugan har vår vision om platsen vid Ösbysjön förändrats. Som de kreativa personer vi är har vi en ny och bättre vision om hur kulturen ska ta större plats i Danderyd.

Vi söker därför en större, bättre och perfekt lämpad lokal i Danderyd för våra utställningar och konstnärliga aktiviteter.

Har du tips, hör av dig på info@danderydskonsthall.se!

Men vår tidigare visionen om Ösbystugan får stå kvar här så länge eftersom den är ett viktigt dokument i frågan om Ösbystugan och platsen vid Ösbysjön.

Ösbystugan

2016 upplät Danderyds Kommun Ösbystugan åt Föreningen Danderyds Konsthall.

Ingen hade gjort anspråk på eller begärt renovering innan vi kom dit. Den sönderbrunna bastudelen var och är helt obrukbar. Stugans östra del var helt förfallen med ruttet golv, ruttna taklag, väggar och helt oisolerad. Där fanns inga fönster. Råttor och myror härjade fritt. Stugan hade endast en dörr. Vår förening har lagt ner enormt mycket ideellt arbete under flera år på att få kommunen med oss på detta. Vi har också gjort en hel del själva. Det är inte på kommunens initiativ som den blir renoverad. Det är tack vare Föreningen Danderyds Konsthall. Om vi i föreningen inte hade sett att här fanns en möjlighet till renovering hade stugan med all sannolikhet blivit riven.

Danderyd är den kommun i Sverige som har flest antal kvadratmeter idrottshall per invånare. Därför är vi mycket tacksamma att kommunen nu ville lyssna på oss inom kulturen och låta oss skapa konst och kultur för Danderyds invånare och andra i den 50 m2 lilla Ösbystugan.

Vår vision om Ösbybadet är att det ska bli en fin och härlig samlingsplats för ALLA. Vi ordnar kulturaktiviteter för vinterbadare, sommarbadare, barnfamiljer, ensamförsörjare, rullstols-bundna, poeter, musiker, konstnärer, affärsfolk, gamla och inte minst för barnen – alla! Vi har många kreativa och roliga idéer om vad man kan göra här. Så håll ögon och öron öppna för fina och kreativa aktiviteter här vid Ösbysjön.

Nätverket Danderyds Konsthall startades i december 2011 av konstnärer i Danderyd. Syftet var att se till att Danderyd fick en egen konsthall och att arrangera utställningar och andra konstnärliga aktiviteter. Nu har vi, om inte en konsthall, så i alla fall en liten stuga. Efter två fantastiska år då kreativa och nyskapande idéer resulterade i ett pärlband av utställningar, happenings och andra kulturaktiviteter har nätverket av praktiska skäl ombildats till en förening. Den nya organisationen har ambition att vara obyråkratisk, opolitisk och icke-hierarkisk där Konst, Kreativitet och Glädje står i centrum.

Det mycket populära eventet Ljus i Mörkret startades av föreningen 2015 och har fram till 2018 haft 3500 besökare. Ljus i Mörkret är ett kvällsarrangemang i oktober med ljusinstallationer runt Ösbysjön.

Vi vill synliggöra den kraft och vitalitet som kännetecknar Danderyds konstnärer idag. Vi ser oss som bärare av den rika kulturtradition som fanns redan under villastaden Djursholms första decennier i början av 1900-talet. Danderyd är från början ett konstnärssamhälle skapat av fritänkande konstnärer, författare och intellektuella. Den traditionen vill vi i Föreningen Danderyds Konsthall bevara och uppmuntra.  

Föreningen Danderyds Konsthall  gör en kulturell gärning i och med att Ösbystugan nu bevaras.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *