Om oss

Föreningen Danderyds Konsthall startades som ett nätverk i december 2011 av konstnärer i Danderyd. Syftet var att arrangera utställningar och andra aktiviteter till nytta och glädje för medlemmarna samt att berika konstlivet i Danderyd genom betoning på det lokala. Efter två fantastiska år då kreativa och nyskapande idéer resulterat i ett pärlband av utställningar och happenings,  upplysande kurser och flera andra kuluraktiviteter har nätverkets av praktiska skäl ombildats och tagit en ny skepnad som förening med samma namn- Danderyds Konsthall. Den nya organisationen har liksom nätverket hade – ambitionen att vara obyråkratisk och icke-hierarkisk där Konst och Glädje skall stå i centrum för verksamheten.

Verksamheten i Danderyds Konsthalls regi sker genom utställningar i olika lokaler i kommunen bl.a. i Danderydsgården, Mörbybadet och  Elverket Djursholm. Många medlemmar  medverkar i Danderyds Konstrunda som hade premiär hösten 2013 och väntas återkomma vartannat år . Öppna ateljéer hos medlemmar arrangeras också.

”Perspektiv Danderyd” – vår utställning i slottets entré under Danderyds Kulturbiennal 2019.

Utöver utställningar utgör Danderyds Konsthall en plattform för konstprojekt, föredrag, kursverksamhet och samverkan med konsthallar och konstnärer i övriga Sverige och internationellt.

Medlemmar är konstnärer och konstintresserade. Stor öppenhet råder beträffande konstnärliga inriktningar – områden som finns representerade är bl.a. måleri, skulptur, fotografi, installation, video, konsthantverk, och poesi. Vi vill synliggöra den kraft och vitalitet som kännetecknar Danderyds konstnärer idag helt i enlighet med nätverkets ursprungsvisioner. Vi ser oss själva som bärare av de rika kulturtraditioner som fanns företrädda redan under villastaden Djursholms första decennier då en rad framstående konstnärer och författare bidrog till att forma lokalsamhällets identitet. Vi upplever att det finns ett stort intresse bland danderydsbor för konst med lokal förankring.