Styrelsen 🤔

Styrelseordförande: Marie-Louise Zeisig
Viceordförande: Ana Gaines
Sekreterare: Birgitta Trolin
Kassör: Puck Jansson

Ordinarie ledamot: Kåge Klang
Ordinarie ledamot: Mohammad Ali
Ordinarie ledamot: Georg Trolin
Suppleanter: Yousif Alyassin och Inger Åhr