Man kan ju alltid måla ÄGG!

På grund av rådande omständigheter har styrelsen pausat föreningens planerade aktiviteter tills läget förbättras.
 
Vi får alla hålla ut, vara förnuftiga, tvätta händerna och minska våra sociala kontakter till ett minimum. Trist men nödvändigt och solidariskt!
 
Vi håller alla tummar att detta inte skall pågå i evighet utan att vi snart får träffas igen och ha kreativt roligt tillsammans.

Tills dess; finn lugnet i naturen, måla, sy och skapa i hemmets vrå!
GLAD PÅSK & virtuella kramar till Alla

POP UP-galleri ”Art to Go”

 

Under december 2019 hittade ni oss i en tillfällig lokal, tillsammans med Lions julloppis, bredvid Cranberry Corner vid Mörby Centrum.

Verk av Christina Frid, Lars af Sillén, Lena Wennerstén, Inger Åhr, Pia de Wahl, Marie-Louise Zeizig, Åsa Rosén Aldin, Kerstin Rickardsson, Ronny Andersson, Christina Eidberg, Cécile Hansson, Lorenzo Kellam, Kåge Klang, Ulla Timander, Charlotte Sachs, Lars af Sillén och Lena Wennerstén med flera ställde ut under 4 veckor.

Varmt tack till Lions som gav oss denna möjlighet!

 

Perspektiv Danderyd på Djursholms slott & ÖPPNA ATELJÉER

ÖPPNA ATELJÉER

ordinarie öppettider:

tisdag 15/10 – fredag 18/10
kl 17-19
lördag 19/10 & söndag 20/10
kl 13-16


Pia de Wahl
öppet: ordinarie
Fanerstigen 4, Djursholm
tel. 0760 369113
www.hartwork.nu
måleri, digitalt, installation

Marie-Louise Zeisig
öppet: 15/10-20/10: tis, ons och fre kl 10-13 tors kl 17-19 lör & sön 13-16
Hermodvägen 14 Djursholmtel. 0707 998892
www.zeisigartist.se
måleri, blyerts, tusch

Tina Frid
öppet: 15/10-20/10: tis & tors kl 17-19, ons & fre kl 13-19, lör & sön 13-16
Gimlevägen 7
Djursholm
tel 0707 663623
facebook: TiFri Keramik och Design
bruksföremål och skulpturer i keramik

Inger Odén
öppet: 15/10 och 16/10 kl 17-19, lör 19/10 och sön 20/10 kl 13-16
Ynglingavägen 30 (en trappa ner)
Djursholmtel. 0730 214152
www.ingerodenart.se
måleri, akvarell och olja samt gyutaku

Cecile Hansson
öppet: ordinarie
Eduard von Horns väg 3
Stocksund
tel. 0702 440143
www.gallericecile.home.blog
Instagram: gallericecilehansson
akvarell

Catarina Jochnick
öppet: ordinarie
Vendevägen 5 C lgh 45, Djursholm
tel.0766 321142
måleri, olja textil

Charlotta Malm
öppet: ordinarie
Hjördisvägen 7 Djursholm
tel.0707 753133
www.charlottamalm.com
måleri, akryl, blandteknik

Lena Wennerstén
öppet: ordinarie
Edsviksvägen 14Danderyd
tel.0708 263166
www.wennersten.com
klassiskt oljemåleri, akvarell, kalligrafi

Nelly Strömberg
öppet: ordinarie
Niflungavägen 7
Djursholm
tel. 0701 821221 om du vill beställa visning annan tid.
www.ateljeciresia.com
måleri och skulptur

Hans Kolb
öppet: ordinarie tider; men tis 15/10 är stängt
Krigsstigen 24 (gamla brandstationen)
Stocksund
tel.0730 972063
www.hanskolb.se
skulptur

Coila Matton
öppet: ordinarie
Sveavägen 2 A Djursholm
tel.0739 828799
www.coila-art.com
måleri och skulptur

Åsa Rosén
öppet: 15/10-20/10: tis & tors kl 17-19, ons & fre kl 13-19, lör & sön 13-16
Gimlevägen 7 (hos Christina Frid) Djursholm
tel.0707 481847
klassiskt oljemåleri

Våra aktiviteter

Vi besöker regelbundet spännande utställningar. Till exempel Nationalmuseum och Liljevalchs och då erbjuder vi också ett spännande och aktuellt föredrag.

Vi gör också ateljébesök där konstnären berättar om sin verksamhet.

Vi bjuder in yrkesverksamma konstnärer som delar med sig av tips och råd.

Vi erbjuder utställningsmöjligheter i olika lokaler.

Vi ordnar samlingsutställningar och jurybedömda utställningar allt eftersom vi har tid och möjlighet.

Olika aktivitetsgrupper som: måleri, akvarell, textil, foto, skulptur, med mera.

Och så har vi förstås en fest då och då ?

Det är vi medlemmar som tillsammans skapar vår förening.

Som medlem får du mailutskick om vad som är på gång och vad du kan vara aktiv i för grupper.

Ny vision och gammal vision

Eftersom vi inte längre håller till i Ösbystugan har vår vision om platsen vid Ösbysjön förändrats. Som de kreativa personer vi är har vi en ny och bättre vision om hur kulturen ska ta större plats i Danderyd.

Vi söker därför en större, bättre och perfekt lämpad lokal i Danderyd för våra utställningar och konstnärliga aktiviteter.

Har du tips, hör av dig på info@danderydskonsthall.se!

Men vår tidigare visionen om Ösbystugan får stå kvar här så länge eftersom den är ett viktigt dokument i frågan om Ösbystugan och platsen vid Ösbysjön.

Ösbystugan

2016 upplät Danderyds Kommun Ösbystugan åt Föreningen Danderyds Konsthall.

Ingen hade gjort anspråk på eller begärt renovering innan vi kom dit. Den sönderbrunna bastudelen var och är helt obrukbar. Stugans östra del var helt förfallen med ruttet golv, ruttna taklag, väggar och helt oisolerad. Där fanns inga fönster. Råttor och myror härjade fritt. Stugan hade endast en dörr. Vår förening har lagt ner enormt mycket ideellt arbete under flera år på att få kommunen med oss på detta. Vi har också gjort en hel del själva. Det är inte på kommunens initiativ som den blir renoverad. Det är tack vare Föreningen Danderyds Konsthall. Om vi i föreningen inte hade sett att här fanns en möjlighet till renovering hade stugan med all sannolikhet blivit riven.

Danderyd är den kommun i Sverige som har flest antal kvadratmeter idrottshall per invånare. Därför är vi mycket tacksamma att kommunen nu ville lyssna på oss inom kulturen och låta oss skapa konst och kultur för Danderyds invånare och andra i den 50 m2 lilla Ösbystugan.

Vår vision om Ösbybadet är att det ska bli en fin och härlig samlingsplats för ALLA. Vi ordnar kulturaktiviteter för vinterbadare, sommarbadare, barnfamiljer, ensamförsörjare, rullstols-bundna, poeter, musiker, konstnärer, affärsfolk, gamla och inte minst för barnen – alla! Vi har många kreativa och roliga idéer om vad man kan göra här. Så håll ögon och öron öppna för fina och kreativa aktiviteter här vid Ösbysjön.

Nätverket Danderyds Konsthall startades i december 2011 av konstnärer i Danderyd. Syftet var att se till att Danderyd fick en egen konsthall och att arrangera utställningar och andra konstnärliga aktiviteter. Nu har vi, om inte en konsthall, så i alla fall en liten stuga. Efter två fantastiska år då kreativa och nyskapande idéer resulterade i ett pärlband av utställningar, happenings och andra kulturaktiviteter har nätverket av praktiska skäl ombildats till en förening. Den nya organisationen har ambition att vara obyråkratisk, opolitisk och icke-hierarkisk där Konst, Kreativitet och Glädje står i centrum.

Det mycket populära eventet Ljus i Mörkret startades av föreningen 2015 och har fram till 2018 haft 3500 besökare. Ljus i Mörkret är ett kvällsarrangemang i oktober med ljusinstallationer runt Ösbysjön.

Vi vill synliggöra den kraft och vitalitet som kännetecknar Danderyds konstnärer idag. Vi ser oss som bärare av den rika kulturtradition som fanns redan under villastaden Djursholms första decennier i början av 1900-talet. Danderyd är från början ett konstnärssamhälle skapat av fritänkande konstnärer, författare och intellektuella. Den traditionen vill vi i Föreningen Danderyds Konsthall bevara och uppmuntra.  

Föreningen Danderyds Konsthall  gör en kulturell gärning i och med att Ösbystugan nu bevaras.